Ello Logopedie, Leerbegeleiding en Kindercoaching
TYP 10

Leer Blind Typen op een Leuke Manier 

TYP 10

WAT IS TYP10?


Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,... We leren eerst de letters en letterposities automatiseren om vanuit deze kennis motorisch te gaan uitvoeren.


Typ10 werkt vinger per vinger en wordt verticaal aangeleerd en zit gegoten in een structuur waarbij elke les terug te brengen is naar 4 stappen:


 1.  De positie van de letters op het toetsenbord kennen.
   Letters zoeken op het toetsenborden + overlopen plaats op het toetsenbord. (stickers op juiste toets)
 2. Kennismaken met nieuwe letters en letterkoppelingen.
  Cognitieve kennis overbrengen op een speelse manier via s
 3. Het visueel en visuomotorisch voorstellingsvermogen.
  Oefenen ahv verhaaltjes rond de kernwoorden die geleerd werden.
 4. Blind Typen.

         Opdrachten en huiswerk.

         Het regelmatig oefenen kan de lesgever opvolgen via mail of het profiel van Typ10 online.TYP 10 TYP10 Blind Typen

TYP 10 als THERAPIE

Typ10 kan makkelijk in een therapeutische setting gebruikt worden.


 • Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.


 • Kinderen met dyslexie mogen vaak in de klas gebruik maken van speciale softwareprogramma’s (bv. “Sprint”) maar dat kan alleen als ze blind kunnen typen.


 • Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie, lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag omdat de tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut een te hoge drempel vormt tijdens het leerproces.


 • Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.


 • Ook voor alle andere kinderen is blind kunnen typen een vaardigheid die als volwassene een grote meerwaarde betekent in onze technologische maatschappij waarbij het kunnen werken met een computer een must is.

  Door gebruik te maken van onze therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren kunnen we, zeer individueel gaan werken zodat elk kind op zijn leertempo de vaardigheid blind typen onder de knie kan krijgen.